Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Imčių metodų poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Metodologijos ir kokybės skyriaus Imčių metodų poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose, rengia ir diegia imčių planus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis.
- Siekdamas pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.
- Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas.
- Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.
- 5 Siekdamas koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes.
- Vykdo kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais.
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
- Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »