Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Imigracijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. 3K-230

Imigracijos skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Imigracijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką užsieniečių teisinės padėties klausimais, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas), kitų teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias Šengeno ir nacionalinių vizų (toliau – vizų), leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi), vietinio eismo per sieną leidimų ir leidimų pakeisti darbdavį išdavimą užsieniečiams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Specialiosios veiklos sritys – sprendimų priėmimo įgyvendinimas, paslaugos ir aptarnavimas, priežiūra ir kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo migracijos politikos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje klausimais patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje ir viešąjį administravimą;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą bei teisės aktų rengimą;

4.5. mokėti anglų arba rusų kalbą B2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma („Riboto naudojimo“), nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima užsieniečių prašymus išduoti vizas, pratęsti Šengeno vizų galiojimo laiką, išduoti arba pakeisti leidimus laikinai gyventi, išduoti leidimus nuolat gyventi, įforminti leidimus laikinai gyventi ir gyvenamųjų vietų deklaracijas, konsultuoja interesantus skyriaus veiklos klausimais;

5.2. nagrinėja sudėtingus atvejus dėl vizų išdavimo, nacionalinių vizų panaikinimo, kai vizos, išduotos tuo pagrindu, kad užsienietis yra pateikęs prašymą išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi ar išduoti leidimą nuolat gyventi ir nutraukiamas prašymo išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas arba priimamas sprendimas atsisakyti išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi, Šengeno vizų galiojimo laiko pratęsimo ir rengia sprendimų projektus šiais klausimais, išduoda vizas ir pratęsia Šengeno vizos galiojimo laiką, kad būtų įgyvendinti Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų reikalavimai;

5.3. nagrinėja sudėtingus užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8, 9 ir 10 punktuose nustatytais pagrindais, išduoti leidimą nuolat gyventi, išduoti, pakeisti vietinio eismo per sieną leidimą, pakeisti darbdavį ir rengia sprendimų projektus šiais klausimais;

5.4. nagrinėdamas užsieniečių prašymus išduoti nacionalines vizas, išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi, išduoti leidimą nuolat gyventi, atlieka užsieniečių apklausas, vertina ir nustato, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė, fiktyvus įvaikinimas arba kad įmonė yra fiktyvi;

5.5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;

5.7. vyksta į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje;

5.8. rengia metodinę ir mokomąją medžiagą, informacinius ir kitus dokumentus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniams (toliau – migracijos padaliniai), Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinės įstaigos) skyriaus kompetencijos klausimais;

5.9. koordinuoja migracijos padalinių bei konsulinių įstaigų veiklą užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais;

5.10. pagal skyriaus kompetenciją prižiūri, kaip migracijos padaliniai įgyvendina teisės aktus skyriaus kompetencijos klausimais, Migracijos departamento direktoriaus pavedimu tikrina, kaip migracijos padaliniai vykdo teisės aktų nuoatatas skyriaus kompetencijos klausimais, rengia pažymas dėl migracijos padalinių veiklos;

5.11. kuruoja naujus skyriaus darbuotojus, dalyvauja kuriant naujų darbuotojų supažindinimo su darboviete ir darbu programas bei rengia supažindinimo su darboviete ir darbu mokymus naujiems skyriaus darbuotojams;

5.12. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir pristato suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų skyriaus veiklos klausimais;

5.13. pasirašo parengtus fiziniams ir juridiniams asmenims paklausimus, lydraščius, pranešimus, pažymas, prašymus atvykti į Migracijos departamentą apklausai arba pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomus dokumentus, skyriaus kompetencijos klausimais;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: