Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Šiauliuose) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

Darbo pobūdis

 • Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Įmokų išieškojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti darbo procedūras, susijusias su teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, teisinių priemonių įgyvendinimu, valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių surinkimu į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (toliau – Fondo biudžetas).III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Fondo biudžetui nesumokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų išieškojimo.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pagrindiniais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį draudimą bei teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, civilinę, administracinę, baudžiamąją teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Ieško skolininkų turto, siekiant užtikrinti skolų išieškojimą ar išieškoti skolas Fondo biudžetui.
 • Analizuoja draudėjų piniginius srautus ir duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Ruošia nurodymų projektus skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Rengia teikiamus antstoliams dokumentus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kontroliuoja pateiktų sprendimų vykdymą.
 • Renka ir ruošia dokumentus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Pildo dokumentų dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse, formas, kurias būtina pateikti Europos Sąjungos valstybės kompetentingai institucijai.
 • Rengia prašymų dėl turto arešto projektus.
 • Nustato skolininkų areštuotiną turtą, surašo turto arešto aktą ir teikia dokumentus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui, kontroliuoja draudėjų turto arešto vykdymą.
 • Rengia prašymų dėl priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo projektus.
 • Teikia duomenis Hipotekos registrui apie pritaikytą, pakeistą arba panaikintą priverstinę hipoteką ir priverstinį įkeitimą.
 • Rengia nurodymų projektus Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms nutraukti piniginių lėšų išdavimą bei pervedimą iš skolininkų sąskaitų.
 • Rengia dokumentų dėl priverstinio poveikio priemonių atšaukimo projektus, skolininkams atsiskaičius su Fondo biudžetu.
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, susijusius su įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, ir parengia medžiagą administracinės bylos nagrinėjimui bei įrašo duomenis apie surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus į Administracinių teisės pažeidimų registrą.
 • Rengia pranešimų draudėjams projektus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 • Rengia pareiškimų dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo projektus.
 • Rengia ieškinių dėl bankrutuojančių įmonių vadovų padarytos žalos Fondo biudžetui priteisimo projektus ir kontroliuoja išieškojimo vykdymą.
 • Rengia ieškinių dėl skolos Fondo biudžetui priteisimo ir išieškojimo iš mirusių skolininkų paveldėtojų projektus.
 • Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, susijusius su skolos išieškojimu, bankroto bylų iškėlimu nemokiems draudėjams ir fiziniams asmenims, ir kitomis bankroto ir restruktūrizavimo procedūromis, teikiamus teismams bei ikiteisminio tyrimo įstaigoms.
 • Rengia atsiliepimų į ieškinius dėl santuokos nutraukimo projektus.
 • Atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo Šiaulių skyriaus (toliau – Šiaulių skyrius) interesams bankroto ir restruktūrizavimo bei kitose bylose pagal Skyriaus pareikštus ieškinius ar pareiškimus visų instancijų teismuose, Šiaulių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį įgaliojus.
 • Rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso teisės normas, susijusias su valstybiniu socialiniu draudimu.
 • Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informaciją apie bankrutuojančią įmonę, draudėjo veiklą, įmonei pritaikytas priverstines poveikio priemones, bankroto proceso eigą ir rengia išvados projektą, pasibaigus bankroto procesui, skirtą Fondo valdybai, dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo.
 • Teikia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo, mirus Fondo biudžetui skolingam fiziniam asmeniui.
 • Rengia dokumentus dėl įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl atleidimo nuo delspinigių ar baudų mokėjimo, rengia išvadų projektus, ruošia medžiagą Fondo valdybai ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Ruošia sprendimų dėl atleidimo (neatleidimo) nuo delspinigių mokėjimo projektus.
 • Analizuoja įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių surinkimo rodiklius.
 • Rengia siūlymus inicijuoti veiklos nevykdančio juridinio asmens likvidavimą (toliau – Siūlymas) ir atsakymus į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos paklausimus dėl pritarimo Siūlymui rengti.
 • Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Informuoja Skyriaus vedėją apie būtinybę teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai patikrinti atitinkamą draudėją, rengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Šiaulių skyriaus darbuotojus, draudėjus ir kitus asmenis pagal pareigybės kompetenciją.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Nagrinėja vidaus kontrolės sistemos teikiamus duomenis, juos analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įmokų išieškojimo duomenų tvarkymo bei įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių išieškojimo

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Ieško skolininkų turto, siekiant užtikrinti skolų išieškojimą ar išieškoti skolas Fondo biudžetui.
 • Analizuoja draudėjų piniginius srautus ir duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Ruošia nurodymų projektus skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Rengia teikiamus antstoliams dokumentus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kontroliuoja pateiktų sprendimų vykdymą.
 • Renka ir ruošia dokumentus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Pildo dokumentų dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse, formas, kurias būtina pateikti Europos Sąjungos valstybės kompetentingai institucijai.
 • Rengia prašymų dėl turto arešto projektus.
 • Nustato skolininkų areštuotiną turtą, surašo turto arešto aktą ir teikia dokumentus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui, kontroliuoja draudėjų turto arešto vykdymą.
 • Rengia prašymų dėl priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo projektus.
 • Teikia duomenis Hipotekos registrui apie pritaikytą, pakeistą arba panaikintą priverstinę hipoteką ir priverstinį įkeitimą.
 • Rengia nurodymų projektus Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms nutraukti piniginių lėšų išdavimą bei pervedimą iš skolininkų sąskaitų.
 • Rengia dokumentų dėl priverstinio poveikio priemonių atšaukimo projektus, skolininkams atsiskaičius su Fondo biudžetu.
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, susijusius su įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, ir parengia medžiagą administracinės bylos nagrinėjimui bei įrašo duomenis apie surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus į Administracinių teisės pažeidimų registrą.
 • Rengia pranešimų draudėjams projektus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 • Rengia pareiškimų dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo projektus.
 • Rengia ieškinių dėl bankrutuojančių įmonių vadovų padarytos žalos Fondo biudžetui priteisimo projektus ir kontroliuoja išieškojimo vykdymą.
 • Rengia ieškinių dėl skolos Fondo biudžetui priteisimo ir išieškojimo iš mirusių skolininkų paveldėtojų projektus.
 • Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, susijusius su skolos išieškojimu, bankroto bylų iškėlimu nemokiems draudėjams ir fiziniams asmenims, ir kitomis bankroto ir restruktūrizavimo procedūromis, teikiamus teismams bei ikiteisminio tyrimo įstaigoms.
 • Rengia atsiliepimų į ieškinius dėl santuokos nutraukimo projektus.
 • Atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo Šiaulių skyriaus (toliau – Šiaulių skyrius) interesams bankroto ir restruktūrizavimo bei kitose bylose pagal Skyriaus pareikštus ieškinius ar pareiškimus visų instancijų teismuose, Šiaulių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį įgaliojus.
 • Rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso teisės normas, susijusias su valstybiniu socialiniu draudimu.
 • Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informaciją apie bankrutuojančią įmonę, draudėjo veiklą, įmonei pritaikytas priverstines poveikio priemones, bankroto proceso eigą ir rengia išvados projektą, pasibaigus bankroto procesui, skirtą Fondo valdybai, dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo.
 • Teikia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo, mirus Fondo biudžetui skolingam fiziniam asmeniui.
 • Rengia dokumentus dėl įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl atleidimo nuo delspinigių ar baudų mokėjimo, rengia išvadų projektus, ruošia medžiagą Fondo valdybai ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Ruošia sprendimų dėl atleidimo (neatleidimo) nuo delspinigių mokėjimo projektus.
 • Analizuoja įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių surinkimo rodiklius.
 • Rengia siūlymus inicijuoti veiklos nevykdančio juridinio asmens likvidavimą (toliau – Siūlymas) ir atsakymus į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos paklausimus dėl pritarimo Siūlymui rengti.
 • Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Informuoja Skyriaus vedėją apie būtinybę teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai patikrinti atitinkamą draudėją, rengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Šiaulių skyriaus darbuotojus, draudėjus ir kitus asmenis pagal pareigybės kompetenciją.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Nagrinėja vidaus kontrolės sistemos teikiamus duomenis, juos analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įmokų išieškojimo duomenų tvarkymo bei įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių išieškojimo veiklos srityse pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pagrindiniais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį draudimą bei teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, civilinę, administracinę, baudžiamąją teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: