Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įmonių politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. spalio 08 d. įsakymas Nr. 4-865


LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdysenos, akcijų privatizavimo sritys.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Pagal Skyriaus kompetenciją (suderinus su ekonomikos ir inovacijų viceministru) dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ekonomikos ir inovacijų ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.
14. Rengia arba dalyvauja rengiant ir teikia Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui, ekonomikos ir inovacijų viceministrui pasiūlymus dėl valstybės valdomų įmonių veiklos optimizavimo, jų veiklos skaidrumo ir efektyvumo didinimo, bei valstybės valdomų įmonių gero valdymo gairių ir principų tobulinimo.
15. Rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų, ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų ir ataskaitas valstybės valdomų įmonių valdymo ir gero valdymo principų diegimo klausimais, bei koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja priimtų teisės aktų įgyvendinimą.
16. Rengia informaciją ir dokumentus (EBPO, Tarptautiniam valiutos fondui, Moody‘s, Standard and Poor‘s, Fitch) valstybės valdomų įmonių (apibendrina Valdymo koordinavimo centro pateiktus valstybės valdomų įmonių duomenis ir analitinę medžiagą), akcijų privatizavimo politikos klausimais ir apibendrintus duomenis apie privatizavimo proceso eigą Lietuvoje.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – teisė (arba);
17.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
17.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
17.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – teisės srityje; 17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
19.2. organizuotumas - 4 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
19.5. komunikacija - 4 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. įžvalgumas - 4 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. teisės išmanymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 11.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €