Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Įmonių statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Įmonių statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 10
Įmonių statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga struktūrinės verslo statistikos ir įmonių pagrindinių finansinių rodiklių tyrimų statistiniams duomenims apdoroti, statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Tikslina metinio verslo struktūros tyrimo veikiančių nefinansinių įmonių sąrašą, redaguoja statistinius duomenis bei analizuoja jų suderinamumą ir palyginamumą, siekdamas užtikrinti kokybiškos struktūrinės verslo statistikos tyrimo statistinės informacijos rengimą.
- Teikia struktūrinės verslo statistikos ir pagrindinių finansinių rodiklių tyrimų statistinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams, įskaitant individualias vartotojų užklausas, rengia skelbiamos statistinės informacijos apžvalgas ir tobulina jos teikimo formas, siekdamas patenkinti statistinės informacijos vartotojų poreikius.
- Nustato konfidencialius statistinius duomenis ir užtikrina jų apsaugą, siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnį.
- Siekdamas gerinti Lietuvos statistikos departamento veiklą, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ar (ir) komisijų veikloje.
- Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti dirbti kompiuteriu (MC Office paketu, SAS programa).
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, buhalterinę ir finansinę apskaitą bei nacionalinius verslo apskaitos standartus.
- Būti susipažinusiam su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »