Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau − N.SIS), Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau – N. VIS), kitų valstybės informacinių sistemų, taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas), (toliau – valstybės informacinės sistemos) tvarkymą, duomenų ir veiklos procesų suderinamumą ir analizę, valstybės informacinių sistemų plėtrą vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrina, kad N. SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir žinybinių registrų veiklą, nuostatomis;
 • rengia funkcinius ir techninius reikalavimus N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų modifikavimo darbams atlikti, vertina pateiktų techninių pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams ir kvalifikaciniams reikalavimams ir rengia išvadas;
 • rengia ir derina N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo sutarčių priedus –duomenų teikimo sąlygų aprašus (technines specifikacijas);
 • analizuoja N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymo būklę, teikia naudotojams praktinę bei metodinę pagalbą;
 • tvarko N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų klasifikatorius, reikalingus šių sistemų duomenų klasifikavimui;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų kūrimo/diegimo darbuose bei priimant eksploatacijai naują programinę įrangą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų veiklą, plėtrą, duomenų tvarkymą, užtikrinant Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • nagrinėja gautus Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paklausimus, fizinių asmenų prašymus ir skundus dėl duomenų tvarkymo N.SIS, N.VIS, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus, siekiant užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos modernizavimo, duomenų tvarkymo optimizavimo bei Skyriaus veiklos planų sudarymo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų veikloje departamento kompetencijai priskirtais klausimais, susijusiais su N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, siekiant įgyvendinti šioms grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
 • bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis N.SIS, N.VIS, kitų valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymo klausimais;
 • vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų veiklą, kūrimą ir plėtrą, duomenų tvarkymą ir saugą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo ir derinimo tvarką;
 • gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, turėti darbo organizavimo ir planavimo įgūdžių;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
CVB klientas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: