Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacinių sistemų plėtros skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių valdytojas ir / ar tvarkytojas yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kuria, modernizuoja taikomąją programinę įrangą, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių technologinį suderinamumą;
- rengia funkcinius ir techninius reikalavimus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar modifikavimo darbams atlikti, vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį, siekiant įgyvendinti valstybės informacinių išteklių valdymo politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;
- analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką naudotojų aptarnavimą;
- dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ar plėtros darbo grupėse, siekiant užtikrinti vieningą jų tvarkymą ir plėtrą;
- sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;
- dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuota ar naują programinę įrangą;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, departamento veiklos tikslų įgyvendinimui.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimo ir vystymo reikalavimus bei pagrindines kryptis;
- turėti praktinius darbo įgūdžius informacinių sistemų kūrime, naudojant programavimo kalbas ir technologijas: J2SE, J2EE, JSF, JPA, Web Service;
- turėti programavimo, naudojant duomenų bazių valdymo sistemą Oracle, patirtį;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;
- išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »