Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – informacinių technologijų taikymas ir plėtra.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos arba informatikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityje, naudojant duomenų bazių valdymo sistemą ORACLE;

4.3. turėti praktinius darbo įgūdžius informacinių sistemų vartotojo internetinės sąsajos kūrime;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, norminiais dokumentais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimo ir vystymo reikalavimus bei pagrindines kryptis;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;

4.6. išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

5.1. kuria, modernizuoja taikomąją programinę įrangą, siekiant užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir plėtrą, technologinį suderinamumą;

5.2. analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką naudotojų aptarnavimą;

5.3. rengia funkcinius ir techninius reikalavimus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar modifikavimo darbams atlikti, vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį, siekiant įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;

5.4. dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ar plėtros darbo grupėse, siekiant užtikrinti vieningą jų tvarkymą ir plėtrą;

5.5. vykdo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už informacijos departamento interneto svetainėje administravimą ir atnaujinimą, registravimą, mokymą, prieigos prie interneto svetainės turinio valdymo sistemos išteklių teisių nustatymą ir suteiktų prieigos teisių apskaitą ir kontrolę, interneto svetainės struktūrinių dalių keitimą ir kūrimą;

5.6. vykdo naudotojų veiksmų auditavimo posistemės AUDIT3 programinės įrangos ir duomenų bazės priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl posistemės modernizavimo;

5.7. dalyvauja priimant eksploatacijai naują ir modernizuotą programinę įrangą;

5.8. sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;

5.9. bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis, siekiant užtikrinti bendrų problemų sprendimą;

5.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus programinės įrangos kūrimo ir diegimo klausimais, siekiant Skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimo;

5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, departamento strateginių tikslų įgyvendinimui.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.30
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €