Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Joniškis - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VIEŠOSIOS TVARKOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Aplinkos apsaugos ir sanitarijos gerinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir geriamojo vandens tiekimo bendrovės priežiūra ir kotrolė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Koordinuoja savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir valdymą, vykdo sutarčių dėl atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas kontrolę, organizuoja pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimą, rūpinasi bešeimininkių atliekų tvarkymu. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl žmogaus palaikų vežimo..
19. Organizuoja aplinkos monitoringo programos parengimą, vykdo stebėseną, siūlo priemones aplinkos kokybės gerinimui; pagal kompetenciją nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia išvadas dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių..
20. Kontroliuoja juridinius ir fizinius asmenis dėl tvarkymo ir švaros, sanitarijos reikalavimų, atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose, triukšmo viešosiose vietose prevencijos taisyklių, reikalauja, kad asmenys laikytųsi reikalavimų. Vykdo tikrinimus, reidus administraciniams nusižengimams išaiškinti, surašo administracinių nusižengimų protokolus..
21. Rengia savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, organizuoja jos įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos lėšų naudojimą. Renka duomenis ir analizuoja situaciją dėl gyvenamosios paskirties būstų prijungimo prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų sistemos. Vykdo UAB "Joniškio vandenys" veiklos priežiūrą ir kontrolę..
22. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus, išvadas, rengia reikiamas ataskaitas ir viešųjų pirkimų dokumentus pareigybei priskirtais klausimais. Vykdo triukšmo šaltinių valdytojų tikrinimus, kaupia, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
23.3. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
23.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis; 23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Transporto priemonių pažymėjimai:
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
25.2. organizuotumas - 3 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.5. komunikacija - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 6.90
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2150 €
Vid. atlyginimas bruto
(54% didesnis už LT vidurkį)
61
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1479 €
25% uždirba 1479-2093 €
25% uždirba 2093-2665 €
25% uždirba nuo 2665 €