Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) Inovacijų politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos nacionalinės inovacijų politikos formavimu, kosmoso politikos formavimu, dalyvavimu formuojant mokslo ir technologijų (toliau – MT) politiką, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos politiką, ir jos įgyvendinimo koordinavimu, atlikti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • formuoja nacionalinę inovacijų politiką;
 • formuoja nacionalinę kosmoso politiką;
 • formuoja arba dalyvauja formuojant kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros politiką;
 • dalyvauja formuojant nacionalinę MT, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos politikas;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės inovacijų, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
 • rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTI, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros srityje;
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose inovacijų, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros srities klausimais;
 • kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
 • dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTI ir intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos sričiai skatinti, kūrime;
 • rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su inovacijų politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus. Taip pat dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
 • bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTI, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros politikos klausimais, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTI, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
 • organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas, pasitarimus MTI, kosmoso, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos, kitų inovatyvių ekonomikos sektorių plėtros politikos klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
 • koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTI sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypties, ar fizinių mokslų studijų srities, ar humanitarinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį MTI ir (ar) kosmoso politikos srityje;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus ir gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: