Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 9,2)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 16
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybinę technologijų politiką, rengti nacionalines mokslo ir technologijų programas, koordinuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną, taip pat dalyvauti formuojant valstybinę mokslo ir inovacijų politiką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • - rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus ir jų įgyvendinimo priemones skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, atlieka šių programų įgyvendinimo stebėseną, rengia siūlymus dėl šių programų tobulinimo;
 • - analizuoja užsienio valstybių patirtį technologijų srityje, palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis technologijų srities klausimais;
 • - rengia technologijų srities teisės aktų projektus;
 • - dalyvauja rengiant ir teikiant pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacinės veiklos, vykdomos verslo ir mokslo subjektų, rezultatyvumo didinimo;
 • - dalyvauja rengiant MTI srities programas ir jų įgyvendinimo priemones, kuriomis skatinamas verslo ir mokslo bendradarbiavimas;
 • - teikia siūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos vertinimo tvarkos ir vertinimo kriterijų;
 • - teikia siūlymus dėl terminijos ir apibrėžimų MTI srityje taikymo teisės aktuose ir valstybės gyvenime;
 • - teikia siūlymus dėl žinių ir technologijų perdavimo mokslo ir studijų institucijose;
 • - bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas technologijų srityje;
 • - dalyvauja rengiant valstybės pagalbos schemas, skirtas MTI sričiai skatinti;
 • - koordinuoja mokslo ir verslo bendradarbiavimo programų, finansuojamų tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinimą arba dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;
 • - organizuoja arba dalyvauja organizuojant kitas tarptautines veiklas susijusias su MTI sritimis;
 • - koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektus ir vykdant priemones, susijusias su technologijų sritimi;
 • - dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • - rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • - organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas, pasitarimus MTI politikos klausimais;
 • - atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;
 • - vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo ir mokslo bendradarbiavimo arba inovacijų srityje;
 • turėti verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų rengimo, koordinavimo ir (arba) įgyvendinimo patirties;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: