Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vyriausiasis specialistas (atl. koef. - 10,5, atitikti teisės ak. nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO") (k

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. 1-119
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymo Nr. 1-238 redakcija)

INOVACIJŲ IR TARPTAUTIŠKIMO SKATINIMO GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) įsitraukimą į regioninio bendradarbiavimo ir kitus tarptautinio bendradarbiavimo formatus, taip pat kitų grupės uždavinių (ypač susijusių su energetikos inovacijų skatinimu) įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – tarptautinio bendradarbiavimo ir inovacijų skatinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį inovacijų skatinimo arba tarptautinio bendradarbiavimo, arba energetikos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus;
4.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
5.2. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos veiklą tarptautinėse organizacijose bei Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo formatuose;
5.3. koordinuoja Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis energetikos srityje ministerijos kompetencijos ribose;
5.4. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams tarptautiniams susitikimams, prireikus raštu apibendrina ir pateikia susitikimų apibendrinimus ministerijos vadovybei, administraciniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
5.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
5.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
5.7. pagal ministerijos kompetenciją bendradarbiauja su Užsienio reikalų ministerija koordinuojant Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimus;
5.8. dalyvauja Europos Sąjungos energetikos srities technologijų ir inovacijų iniciatyvose;
5.9. prisideda kuriant energetikos srities inovacijų skatinimo platformą ir intensyvina jos tarptautiškumą;
5.10. dalyvauja su energetikos inovacijomis susijusiuose Energetikos ministerijos projektuose;
5.11. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
5.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
5.13. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
5.15. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
5.16. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vadovui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: