Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Įstaigos valdymo poskyris Vyresnysis specialistas (koef. 5,56) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Įstaigos valdymo poskyrio (toliau – Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • (neteko galios)Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-8013. (neteko galios)Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-801
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) veiklos organizavimą, pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus veiklos organizavimo klausimais. Šios pareigybės darbo vieta yra Kauno apskr. VPK.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir teikia informaciją, reikalingą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir atsiskaityti už jo įgyvendinimą;
 • rengia Kauno apskr. VPK metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir kontroliuoja šio plano vykdymą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams policijos veiklos planavimo klausimais;
 • vykdo numatytas vidaus kontrolės priemones, rengia vidaus kontrolės priemonių vykdymo rezultatų ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti, atlieka nustatytų trūkumų šalinimo stebėseną;
 • vadovaudamasis Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pateikta informacija vykdo Kauno apskr. VPK veiklos analizę, teikia siūlymus Poskyrio vedėjui veiklos tobulinimo klausimais;
 • vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo stebėseną, teikia Poskyrio vedėjui informaciją apie priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams rengiant policijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, esant poreikiui rengia Kauno apskr. VPK veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal poreikį rengia ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, juos protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia, teikia ir keičiasi informacija apie Kauno apskr. VPK su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybės teisėsaugos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektus, koordinuoja jų vykdymą;
 • organizuoja Kauno apskr. VPK darbuotojų komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;
 • vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
 • mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (40) »