Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Juridinis skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Teisės departamento (toliau – departamentas) Juridinio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Savivaldybės struktūrinių padalinių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą teikiant Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės įsteigtoms ir kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas, atliekant Savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginant jų interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldos institucijose.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, antstolių kontorose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
 • teikia informaciją apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių bei antstolių veiksmų priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
 • nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos derinti departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, fizinius asmenis teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės veikla;
 • rengia arba dalyvauja rengiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikties įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, posėdžiuose;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento direktoriaus, jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojų rašytinius vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu, siekdamas įgyvendinti institucijos savivaldybės strateginius tikslus;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų teisinio darbo stažą ir atstovavimo bendrosios ir specializuotos kompetencijos (administraciniuose) teismuose patirties, taip pat turėti viešųjų pirkimų dokumentų vertinimo ir teisinių išvadų rengimo patirties;
 • išmanyti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus,, valstybės tarnybą, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus bei kitus teisės aktus;
 • mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: