Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Mokėjimo prašymų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. spalio 28 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento (toliau – Departamentas) Mokėjimo prašymų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, įgyvendinančio kaimo plėtros priemones pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – Programa), pareigybė reikalinga užtikrinti, kad pateikti mokėjimo prašymai būtų vertinami pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos teisės aktų reikalavimus.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – vertina mokėjimo prašymus.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirties dokumentų valdymo srityje;

4.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka kvalifikuotą mokėjimo prašymo analizę ir įvertinimą bei jų vertinimo terminų laikymąsi, reikalui esant, renka papildomą informaciją apie pateiktą mokėjimo prašymą;

5.2. prireikus, organizuoja kartu su mokėjimo prašymais pateiktų duomenų bei informacijos patikras vietoje;

5.3. užtikrina informacijos teikimą paramos gavėjams dėl mokėjimo prašymų pildymo bei teisės aktų, reglamentuojančių paramos prašymų vertinimą, nuostatų išaiškinimo;

5.4. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant 5 ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos teikimą kitiems 5 struktūriniams padaliniams;

5.9. pastebėjus lėšų naudojimo pažeidimus, imasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti ir, jeigu reikia, paramos lėšoms susigrąžinti;

5.10. perduoda išmokų duomenis į apskaitos informacinę sistemą „Oracle“;

5.11. pagal kompetenciją kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia kitiems 5 struktūriniams padaliniams;

5.12. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) dalies, apimančios 5 teikiamas paslaugas, vystymo ir tobulinimo;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia audito misijai reikalingą informaciją;

5.14. esant poreikiui ar nurodžius Skyriaus vedėjui organizuoja susirinkimus;

5.15. pagal savo kompetencija vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, 5 vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti 5 strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau ______________________ (parašas) ______________________ (vardas ir pavardė) ______________________ (data)

Pareiginės algos koeficientas: 8.10
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €