Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kainų statistikos skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 5,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ŽĮ-189

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 5,3).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams organizuoti ir atlikti, Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti, statistinei informacijai apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų indeksus (EKI ir IKI) ir jų pokyčius rengti bei teikti vartotojams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir atnaujina tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas EKI ir IKI skaičiuoti;

5.2. įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius EKI ir IKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja ir vadovauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose pagal savo kompetenciją;

5.3. užtikrina eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašus ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus;

5.4. užtikrina kokybiškos eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, skaičiuoja EKI ir IKI įvairiais laiko bei taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;

5.5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: