Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai Vyresnysis specialistas (ne centriniuose rūmuose) Pareiginės algos koeficientas 4,8 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno apylinkės teismas

Pareigybės aprašymas

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS JONAVOS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO VYRESNIOJO SPECIALISTO (NE CENTRINIUOSE RŪMUOSE) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teismo Raštinės skyriaus Jonavos rūmų raštinės biuro vyresnysis specialistas (ne centriniuose rūmuose) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS PASKIRTIS
2. Teismo Raštinės skyriaus Jonavos rūmų raštinės biuro vyresniojo specialisto (ne centriniuose rūmuose) pareigybė reikalinga organizuoti ir tvarkyti teismo dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, sutvarkytų bylų perdavimą teismo archyvo skyriui, spręsti kitus klausimus susijusius su dokumentų tvarkymu teismo Raštinės skyriaus Jonavos rūmų raštinėje.
3. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai, Vasario 16-osios g. 3, Jonava.

III. SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - dokumentų valdymo.
IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS
PAREIGAS
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1 turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
5.2 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;
5.3 gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
5.4 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskiriamos funkcijos:
6.1 užtikrina tinkamą teismo bylų ir dokumentų tvarkymą kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą;
6.2 registruoja bylas ir kontroliuoja teisėjams paskirtų bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams;
6.3 registruoja teismo rūmuose gautus neprocesinius dokumentus, kontroliuoja pavedimų bei užduočių vykdymo savalaikiškumą;
6.4. dirba su personalo apskaitos programomis; esant poreikiui rengia atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus; koordinuoja klausimus, susijusius su darbuotojų sveikatos patikrinimais teismo rūmuose; formuoja, nuolat atnaujinant ir saugo teismo rūmų darbuotojų asmens bylas;
6.5. dalyvauja rengiant pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus bei kitus teismo rūmų darbuotojus, rašo protokolus;
6.6. informuoja teisėjus, teismo personalą apie organizuojamus mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus;
6.7. užtikrina teismo Raštinės skyriaus Jonavos rūmų raštinės biure esančių bylų, dokumentų saugumą;
6.8. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, vadovaujantis patvirtinta tvarka;
6.9. atlieka Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų raštinės biuro vedėjui pavestas funkcijas šiam atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
6.10. teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo teisme;
6.11. vykdo kitus su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų raštinės biuro vedėjui.

Kauno apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (159) »