Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
 • nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
 • vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
 • parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, niežai, askaridozė, kt.);
 • atlieka per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų ir ligų, kuriomis užsikrečiama per aplinką atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
 • atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: vertina duomenis apie ligonį; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
 • išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
 • teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
 • užkrečiamųjų ligų grėsmės nustatymui, epideminės situacijos išaiškinimui, įvertinimui, prioritetų pagrindimui, iškilusių problemų priežasčių, rizikos veiksnių nustatymui planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
 • atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
 • kartu su kitų skyrių specialistais, vertina ASPĮ atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
 • konsultuoja Kauno departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
 • dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
 • pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
 • inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
 • užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
 • pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 • užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
 • nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: