Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (PA koef. 5,30) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AD1-158

KAUNO VALDYBOS
KAUNO APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – Kauno inspekcija) vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančio Kaune) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijoje.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą chemijos, geografijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę, viešąjį administravimą;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijoje, siekiant užtikrinti Kauno valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
5.3. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
5.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
5.8. atstovauja Kauno inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.9. vykdo kitus su Kauno inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno inspekcijos viršininkui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (171) »