Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (PA koef. 5,30) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. AD1-185


KAUNO VALDYBOS
KAUNO GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno - valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančio Kaune) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir aplinkos apsaugos kontrolę Kauno valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą chemijos, geografijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, biologijos, ekologijos, aplinkotyros, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Kauno valdybos kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti Kauno valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius nusižengimus, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.3. organizuoja ir vykdo reidus, kitas inspekcines priemones, siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę, kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
5.4. kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;
5.5. kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi leidimuose naudoti žvejybos plotus nustatytų sąlygų;
5.6. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytų reikalavimų;
5.7. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių plombavimą;
5.9. dalyvauja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbe, vykdo medžiotojų bilietų išdavimą, Medžiotojų sąvado tvarkytojo funkcijas;
5.10. atstovauja Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.12. vykdo kitus su Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (171) »