Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyresniojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno - vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybių teritorijose. III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybiųteritorijoje, siekiant užtikrintiKlaipėdosvaldybai pavestų funkcijų vykdymą;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
 • kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius, kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą, kontroliuoja, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
 • kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
 • 6 nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
 • 7 konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
 • 8 atstovauja Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • vykdo kitus su Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, geografijos ar gamtos mokslų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • 5 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (147) »