Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis specialistas-valstybinis veislininkystės inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Klaipėdos VMVT) vyriausiasis specialistas-valstybinis veislininkystės inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 12
 • Klaipėdos VMVT vyriausiojo specialisto-valstybinio veislininkystės inspektoriaus pareigybės paskirtis – vykdyti efektyvią ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
 • kontroliuoja veiklos vykdytojų 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/2012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (OL 2016 L 171, p. 66), Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir su jais susijusių teisės aktuose nustatytų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo laikymąsi;
 • pagal kompetenciją vykdo veislininkystės paslaugų teikėjų, įskaitant ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, taip pat Lietuvos genofondinių ūkinių gyvūnų veisimo ir ūkinių gyvūnų genetinės įvairovės išsaugojimo bei kitų, su gyvūnų veislininkyste susijusių, programų įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus rengiamiems teisės aktų projektams, inicijuoja teisės aktų keitimą siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas, mažinti reguliacinę ir priežiūros naštą veiklos vykdytojams, veiksmingiau organizuoti veiklos vykdytojų priežiūrą ir kontrolę;
 • atlieka tyrimus ir pagal kompetenciją taiko administracinio poveikio priemones asmenims, pažeidusiems Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • suveda patikrinimo duomenis į informacines sistemas, administracinių nusižengimų registrą (ANR);
 • teikia pagal kompetenciją veislininkystės darbus vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, bei veislininkystės paslaugų teikėjams konsultacijas;
 • pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia tikslines ataskaitas, rengia ir teikia duomenų analizę, teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo / keitimo;
 • Klaipėdos VMVT Viršininko pavedimu, su kitu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotoju, dalyvauja valstybinės veterinarinės kontrolės patikrinimuose;
 • vairuoja tarnybinį automobilį vykdamas į patikrinimus;
 • rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;
 • savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitą Tarnybos darbuotoją, jam nesant;
 • savo kompetencijos ribose vyko kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo / Klaipėdos VMVT viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą („B“ kategorija);
 • būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB klientas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: