Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunikacijos poskyris Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Komunikacijos poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Kauno apskr. VPK išorinę ir vidinę komunikaciją, kuriant ir palaikant teigiamą policijos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą policija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo priemonės, skirtas Kauno apskr. VPK išorinei ir vidinei komunikacijai gerinti, atsako už jų įgyvendinimą;
- dalyvauja rengiant dokumentų, susijusių su viešųjų ryšių veiklos organizavimu, projektus;
- nustatyta tvarka informuoja visuomenę, valstybės įstaigas, visuomenines organizacijas, žiniasklaidos priemones apie Kauno apskr. VPK veiklą, svarbesnius Kauno apskr. VPK įvykius ir renginius, aktualius įstaigos darbo klausimus, veiklos rezultatus, priimtus sprendimus, planus;
- pagal kompetenciją rengia Kauno apskr. VPK užregistruotų įvykių per parą Kauno apskr. VPK teritorijoje apžvalgą;
- nustatyta tvarka renka medžiagą pagal žurnalistų pateiktus klausimus dėl konkrečių įvykių ir nusikaltimų;
- analizuoja žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, susijusią su Kauno apskr. VPK veikla prižiūrimoje teritorijoje, operatyviai informuoja Kauno apskr. VPK vadovus apie kritines publikacijas ir pastabas. Kauno apskr. vadovybei pavedus, organizuoja žiniasklaidos priemonių pagalba paskelbtų neatitinkančių tikrovės, nepatikrintų ar netikslių žinių paneigimą nustatyta tvarka;
- organizuoja spaudos konferencijas, žiniasklaidos atstovų susitikimus, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistų interviu su Kauno apskr. VPK vadovybe bei struktūrinių padalinių vadovais ar atsakingais pareigūnais, pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų rengiamose spaudos konferencijose;
- sistemina ir apibendrina informaciją apie Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su žiniasklaida, rengia siūlymus dėl šios veiklos gerinimo, konsultuoja, teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams bendradarbiavimo su žiniasklaida srityje;
- pagal kompetenciją organizuoja Kauno apskr. VPK vadovybės ir Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų susitikimus su žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovais, bendruomenėmis bei asmenimis;
- organizuoja, koordinuoja Kauno apskr. VPK darbuotojų dalyvavimą televizijos, radijo laidose ir kt;
- rengia medžiagą spaudos konferencijoms, brifingams;
- organizuoja, dalyvauja organizuojant Kauno apskr. VPK viešuosius bei vidaus renginius;
- rengia informaciją ir ją skelbia Kauno apskr. VPK interneto tinklalapyje ir intranete;
- rengia atsakymus į piliečių, interneto svetainės klausytojų užduodamus paklausimus;
- kaupia, sistemina įvykių, renginių foto ir vaizdo archyvus, apdoroja filmuotus vaizdo siužetus ir vykdo jų montažo darbus;
- dalyvauja organizuojant informacinių leidinių apie Kauno apskr. VPK ir jo veiklą kūrimą ir leidybą, Kauno apskr. VPK simbolikos leidybą;
- teikia informaciją apie Kauno apskr. VPK žiniasklaidos priemonėms;
- Komunikacijos poskyrio vedėjo pavedimu organizuoja užsienio šalių žiniasklaidos atstovų susitikimus su Kauno apskr. VPK viršininku;
- vykdo kitus Kauno apskr. VPK vadovybės, Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėjo pavedimus, reikalingus Kauno apskr. VPK strateginiams tikslams išorinės ir vidinės komunikacijos srityje pasiekti.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos krypties arba humanitarinių mokslų srities filologijos krypties išsilavinimą;
- atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą ir visuomenės informavimą;
- išmanyti raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką;
- mokėti rengti straipsnius, reportažus, išmanyti informacijos sklaidos ypatybes;
- gebėti analitiškai mąstyti, turėti organizacinių sugebėjimų, laikytis bendravimo kultūros:
- gebėti bendrauti su įvairių kategorijų žmonėmis, gebėti taikyti užsienio kalbą bendraujant su užsienio šalių žiniasklaidos atstovais:
- mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »