Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14.

- Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti pranešimus žiniasklaidai, informaciją ministerijos tinklalapiui, straipsnius apie ministerijos veiklą, aplinkos apsaugos aktualijas, ministerijai priskirtas veiklos sritis, organizuoti seminarus ir konferencijas žiniasklaidos atstovams.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, reikalavimus;
- rengia pranešimus žiniasklaidai, informaciją ministerijos tinklalapiui, straipsnius apie ministerijos veiklą, aplinkos apsaugos aktualijas, taip pat darnaus vystymosi, statybos ir būsto, teritorijų planavimo ir kitais ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
- organizuoja seminarus ir konferencijas žiniasklaidos atstovams;
- koordinuoja Skyriaus bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis;
- teikia metodinę pagalbą ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojams bendradarbiavimo su žiniasklaida ir informacijos teikimo visuomenei klausimais;
- analizuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ryšių su visuomene veiklą ir teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;
- nustatytąja tvarka Skyriaus kompetencijos klausimais atstovauja Skyriui Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų renginiuose;
- vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su visuomenės informavimu ir ministerijos įvaizdžio formavimu.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį žiniasklaidos ar viešųjų ryšių srityje;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, visuomenės informavimą ir asmenų aptarnavimą;
- būti susipažinęs su Europos Sąjungos direktyvų bei tarptautinių susitarimų (konvencijų), reglamentuojančių informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, reikalavimais;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »