Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)


KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta pagal savo kompetenciją rengti ir teikti informaciją viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir vartotojams paramos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) veiklos klausimais pagal nustatytą NMA tvarką, užtikrinti viešųjų ryšių palaikymą su valstybės institucijomis, verslo, nevyriausybinėmis organizacijomis.


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – užtikrina išorinę ir vidinę komunikaciją NMA.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, teikiant informaciją viešosios informacijos rengėjams, platintojams bei vartotojams;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Skyriaus darbo sritimi;

4.4. žinoti pagrindinių Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų struktūrą bei fu nkcijas;

4.5. žinoti bendrąsias LR ir ES žemės ūkio politikos kryptis;

4.6. išmanyti valstybinį ir diplomatinį protokolą, tarptautinio ekonominio ir politinio bendradarbiavimo principus;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „MS PowerPoint“;

4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia ir teikia informaciją apie NMA administruojamą paramą rengimą ir teikimą suinteresuotoms institucijoms, viešosios informacijoms rengėjams, platintojams ir vartotojams;

5.2. konsultuoja valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) ir dalyvauja organizuojant NMA darbuotojų mokymus dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams bei vartotojams;

5.3. vykdo informacijos apie NMA veiklą, valstybės paramos programas ir ES paramos procesą skleidimo darbus;

5.4. vykdo visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie NMA stebėjimą ir analizę;

5.5. dalyvauja organizuojant konferencijų, seminarų, pasitarimų, diskusijų, posėdžių, pristatymų, parodų ir kitų renginių bei susitikimų su visuomene NMA veiklos klausimais organizavimą;

5.6. dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, video filmų, televizijos, radijo laidų apie NMA veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus NMA informacinio-vizualinio pristatymo darbus;

5.7. dalyvauja organizuojant NMA vidinės ir išorinių interneto svetainių priežiūros darbus, informacijos pateikimą jose;

5.8. užtikrina NMA, Skyriaus ir Skyriaus vadovybės informavimą apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su NMA veikla ar jos priimtais sprendimais;

5.9. dalyvauja organizuojant NMA spaudos konferencijas;

5.10. koordinuoja bendradarbiavimą su ES ekspertais, tarptautinių programų koordinatoriais NMA informacijos teikimo ir organizavimo klausimais;

5.11. bendradarbiauja su viešųjų ryšių agentūromis, organizuoja viešųjų ryšių ir reklamos kampanijų organizavimo veiksmus, koordinuoja kampanijų vykdymo procesą;

5.12. dalyvauja organizuojant protokolinius susitikimus NMA veiklos klausimais;

5.13. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, užtikrina NMA vidinės komunikacijos poreikių patenkinimą, bendradarbiaujant su kitais NMA struktūriniais padaliniais;

5.14. pagal savo kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.15. renka, kaupia ir analizuoja informaciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui;

5.16 teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

5.17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NMA vadovybės, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjų pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: