Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kontrolės departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Kontrolės departamento (toliau ― Departamentas) direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis ― A.
 • Pareigybės kategorija ― 17.
 • Departamento direktoriaus pareigybė yra reikalinga padėti užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) funkcijų, susijusių su VMI prie FM ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) kontrolės funkcijas atliekančių administracijos padalinių darbo kontroliavimu, koordinavimu ir metodiniu vadovavimu, mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo kontrolės prioritetų nustatymu bei kontrolės vykdymu, įgyvendinimą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja, planuoja ir kontroliuoja Departamento darbą, užduočių atlikimą bei nustatytų uždavinių įgyvendinimą, VMI prie FM viršininko ir jo pavaduotojo pavestais klausimais priima sprendimus, vykdo kitas pavestas funkcijas;
 • siekdamas tinkamai vykdyti Departamentui pavestas funkcijas, kuruoja Departamento veiklos sritis, susijusias su kovos su oficialiai neapskaityta ekonomika ir mokesčių vengimu, mokesčių vengimo požiūriu rizikingų sričių ir/ar mokesčių mokėtojų nustatymu, mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole, taip pat pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų kontrole, bendradarbiavimu su kitomis valstybės institucijomis minėtais klausimais;
 • 3 organizuoja ir įgyvendina bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis
 • 2 papunktyje numatytais klausimais;
 • 4 vizuoja ir pagal Departamento kompetenciją pasirašo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus raštų, išvadų projektus VMI prie FM vadovybės nurodytais klausimais, siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų funkcijų vykdymą;
 • 5 užtikrina Strateginio valdymo skyriui teiktinų ataskaitų apie VMI prie FM ir Departamento veiklos planų vykdymą pateikimą, taip pat apibendrintų ataskaitų apie AVMI atliktą mokesčių vengimo rizikos sričių nustatymo, mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės darbą, parengimą;
 • 6 analizuoja apibendrintas AVMI atlikto darbo ataskaitas apie biudžetų pajamų surinkimo tendencijas, mokesčių vengimo rizikos sričių nustatymą, mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo, patikrinimų bei mokestinių tyrimų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl minėto darbo tobulinimo, siekdamas nustatyti darbo trūkumus bei pasiūlyti jų pašalinimo būdus;
 • 7 Departamento kompetencijos ribose padeda užtikrinti AVMI patikrinimus ir mokestinius tyrimus organizuojančių ir atliekančių bei operatyvios kontrolės padalinių sėkmingą darbą, siekdamas nustatyti galimą mokesčių įstatymų pažeidimų riziką jų veikloje ir užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams bei mokesčių vengimui;
 • 8 organizuoja mokesčių mokėtojų mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimus, operatyvius patikrinimus bei pakartotinius patikrinimus, įskaitant patikrinimus pagal kitų valstybės institucijų pavedimus ir prašymus, siekdamas užtikrinti efektyviausių kontrolės priemonių taikymą;
 • 9 siekdamas užtikrinti tinkamą VMI prie FM veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą bei gerinti mokesčių administravimą ir atliekamo mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės darbo efektyvumą, kaupia, sistemina ir analizuoja dokumentus, informaciją bei žinias, reikalingas Departamento uždaviniams spręsti;
 • 10 VMI prie FM viršininko, jo pavaduotojų pavedimu pagal kompetenciją teikia paaiškinimus, išvadas, pasiūlymus bei kitokią informaciją VMI prie FM struktūriniams padaliniams bei AVMI, dalyvauja kitų VMI prie FM administracijos padalinių ir funkcinių padalinių, sudarytų komisijų, darbo grupių ir projektų darbe;
 • 11 pagal Departamento kompetenciją, siekdamas užtikrinti tinkamą VMI prie FM veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, organizuoja teisės aktų rengimą, teikia pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams ir užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių Departamento ir VMI prie FM efektyvų veiklos organizavimą, uždavinių įgyvendinimą;
 • 12 teikia pasiūlymus VMI prie FM vadovybei dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo;
 • 13 nepažeidžiant informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, teikia informaciją apie mokesčių mokėtojus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei kitoms valstybinėms institucijoms;
 • 14 dalyvauja seminaruose bei kituose susitikimuose su mokesčių mokėtojus atstovaujančiais asmenimis ir organizacijomis, savo kompetencijos ribose bendradarbiauja su kitomis institucijomis taip pat ir užsienio valstybių mokesčių administratoriais, užtikrindamas Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą;
 • 15 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VM prie FM vadovybės pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį bei 1 metų vadovaujamo darbo patirties;
 • mokėti anglų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
 • turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savo kompetencijos ribose savarankiškai planuoti savo ir Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau ― darbuotojai) veiklą;
 • 7 išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • 8 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • 10 atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: