Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VP-40

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

III JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — Inspekcija) Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriui (toliau — Skyrius) priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas užduotis.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje —mokesčių administravime.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, verslo, vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą, administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;

4.3. gebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo mokestinius patikrinimus ir tyrimus;

5.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius patikrinimus, tyrimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

5.3. rengia išvadas dėl mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo;

5.4. nustačius administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas;

5.5. nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus, rengia atsakymus;

5.6. užtikrina, kad visi veiksmai, atlikti vykdant pavestas funkcijas, atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.7. dalyvauja geriausios mokestinių patikrinimų (tyrimų) patirties skleidimo darbe, siekiant darbo rezultatų nuolatinio gerinimo;

5.8. užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;

5.9. vykdo ir kitus pavedimus, siekiant Inspekcijos tikslų įgyvendinimo.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €