Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,5 – 1320 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Kaišiadoryse) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamento) veikloje, spręsti Migracijos departamento karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnybinės ar drausminės atsakomybės ir duomenų apsaugos užtikrinimo klausimus.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS


3. Bendroji veiklos sritis – korupcijos prevencija ir vidaus tyrimai.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo vidaus tyrimų ar korupcijos prevencijos srityje patirties;

4.3. mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu, tvarkyti elektroninius duomenis informacinių technologijų priemonėmis;

4.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą;

5.2. atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą;

5.3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;

5.4. nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;

5.5. prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą;

5.6. rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

5.7. rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais;

5.8. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą;

5.9. atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Migracijos departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei galimų darbo drausmės pažeidimų ir teikia išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

5.10. atlieka tarnybinius patikrinimus dėl galimų Migracijos departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų;

5.11. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais

5.12. nagrinėja Migracijos departamento darbuotojų prašymus dėl tarnybinių nuobaudų panaikinimo;

5.13. dalyvauja rengiant Migracijos departamento strateginį veiklos planą, kitus planavimo dokumentus;

5.14. Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Migracijos departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

5.15. vertina Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, turinčių administravimo įgaliojimus privačių interesų deklaracijų duomenis ir atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, rengia ir teikia Migracijos departamente dirbantiems asmenims išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo privaloma nusišalinti;

5.16. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytais atvejais, atlieka Migracijos departamento parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.17. užtikrina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Migracijos departamente;

5.18. skyriaus vedėjo pavedimu tikrina, ar Migracijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

5.19. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Migracijos departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

5.21. nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €