Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,5 – 1144 Eur; darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamento) veikloje, spręsti Migracijos departamento karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnybinės ar drausminės atsakomybės ir duomenų apsaugos užtikrinimo klausimus.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS


3. Bendroji veiklos sritis – korupcijos prevencija ir vidaus tyrimai.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu, tvarkyti elektroninius duomenis informacinių technologijų priemonėmis;

4.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją;

5.2. atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas;

5.3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis;

5.4. nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo, rengia atsakymus;

5.5. prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;

5.6. rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais;

5.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.8. atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Migracijos departamento valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų bei kitų Migracijos departamento direktoriaus į pareigas skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų ir teikia skyriaus vedėjui išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

5.9. atlieka tarnybinius patikrinimus dėl galimų Migracijos departamento darbuotojų tarnybinių nusižengimų;

5.10. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

5.11. nagrinėja Migracijos departamento darbuotojų prašymus dėl tarnybinių nuobaudų panaikinimo;

5.12. Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Migracijos departamentą kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

5.13. vertina Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, turinčių administravimo įgaliojimus privačių interesų deklaracijų duomenis ir atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, rengia ir teikia Migracijos departamente dirbantiems asmenims išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo privaloma nusišalinti;

5.14. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytais atvejais, atlieka Migracijos departamento parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.15. užtikrina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Migracijos departamente;

5.16. skyriaus vedėjo pavedimu tikrina, ar Migracijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

5.17. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.18. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Migracijos departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €