Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Kultūros skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ir propaguoti Palangos miesto kultūros paveldą, užtikrinti jo priežiūrą ir kontrolę, administruoti Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektams skiriamą paramą, užtikrinti etninės kultūros plėtrą.III. VEIKLOS SRITYS
 • Specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • administruoja ir propaguoja Palangos kultūros paveldą, vykdo jo stebėseną, rūpinasi kultūros vertybių apsauga, rengia dokumentus dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomais objektais, vykdo Palangos istorijos bei kultūros paveldo propagavimo ir administravimo priemones;
 • organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus (derinti) socialinės infrastruktūros objektų projektavimo, rekonstrukcijos ir statybos klausimais;
 • organizuoja Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursus;
 • rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybėje, inicijuoja, dalyvauja rengiant Savivaldybės etninės kultūros plėtros programas ir prižiūri jų įgyvendinimą, organizuoja Savivaldybės etninės kultūros globos tarybos darbą;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų vykdymą, tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą, priimtų sprendimų įforminimą, viešumą, pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus, dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją pagal savo kompetenciją, koordinuoja skelbtinos informacijos pateikimą spaudai, ją skelbia internetiniame puslapyje, tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • vykdo kitus su Palangos miesto savivaldybės administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti humanitarinių mokslų studijų srities istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės filosofijos arba teologijos, arba religijos studijų, arba menotyros, arba istorijos, arba archeologijos, arba etnologijos ir folkloristikos, arba paveldo studijų krypties arba meno studijų srities meno studijų krypties grupės dailės arba architektūros krypties, arba socialinių mokslų studijų srities socialinių studijų krypties grupės politikos mokslų arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės verslo arba vadybos, arba verslo ir vadybos, arba viešojo administravimo, arba komunikacijos studijų krypčių grupės komunikacijos arba informacijos paslaugų krypties, arba minėtoms kryptims prilygintą aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Europos kultūros, Nekilnojamojo kultūros paveldo konvencijas, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojų turto deklaravimo, Investicijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Muziejų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Rinkliavų, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Visuomenės informavimo įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros politiką, kultūros paveldo tvarkymą ir apsaugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybių institucijų kompetenciją, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos ir Skyriaus veiklos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: