Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-02-19 įsakymu Nr. ĮS-404
(2020-04-29 įsakymo Nr. ĮS-863 redakcija)

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga propaguoti ir vystyti kūno kultūrą ir sportą Kauno rajono gyventojų tarpe, siekti sudaryti sąlygas ir galimybes rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – Kauno rajono sporto politikos formavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sporto arba edukologijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų sporto organizavimo ir (ar) priežiūros darbo patirtį, įgytą viešojo administravimo įstaigoje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto politiką, valstybinių ir visuomeninių sporto organizacijų struktūrą ir jų veiklos kryptis, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, rengti programas ir projektus, teikti konsultacijas;
4.7. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia kūno kultūros ir sporto srityje iškylančias problemas Kauno rajone;
5.2. sudaro sąlygas rajono gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu;
5.3. koordinuoja rajono sporto klubų veiklą, kuruoja Kauno rajone esančių neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą;
5.4. dalyvauja kuriant Kauno rajono sporto plėtotės programas;
5.5. organizuoja rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pagrindinių mokyklų, gimnazijų, seniūnijų sporto varžybas;
5.6. sudaro visų amžiaus pakopų rajono rinktines komandas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjo pavaduotojui sportui dėl rajono sportininkų ir komandų delegavimo į Lietuvos čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas, taip pat varžybas užsienyje;
5.7. organizuoja ir vykdo aukštesniųjų valdymo institucijų paskirtas šalies sporto varžybas, renginius Kauno rajone;
5.8. skelbia informaciją apie vykdomus ir įvykusius renginius spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose;
5.9. rūpinasi rajono fizinio ugdymo mokytojų ir trenerių kvalifikacijos kėlimu, ruošia dokumentus būtinus sportininkų meistriškumo pakopų suteikimui;
5.10. sudaro sporto šakų kalendorinius planus, organizuoja ir vykdo įvairių sporto šakų čempionatus, pirmenybes ir kitas varžybas;
5.11. vykdo visų švietimo įstaigų fizinio ugdymo proceso ir popamokinės veiklos kontrolę;
5.12. vykdo mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimą Kauno rajone;
5.13. pavaduoja vedėjo pavaduotoją sportui ir vyriausiąjį specialistą, jiems nesant darbe;
5.14. pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotoją sportui, kitą Skyriaus darbuotoją, jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių metu;
5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo bei vedėjo pavaduotojo sportui nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €