Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Laukuvos seniūnija Seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Laukuvos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Laukuvos seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga aptarnauti seniūnijos gyventojus, tvarkyti seniūnijos dokumentų apskaitą, vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos dokumentų tvarkymą, pavaduoti seniūną.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja ir užtikrina seniūnijoje asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą, siekdamas įgyvendinti seniūnijai priskirtas funkcijas;
- rengia ir tvarko seniūnijos dokumentų apskaitą, siekdamas užtikrinti dokumentų saugumą iki perdavimo į valstybės ir savivaldybės archyvą;
- kontroliuoja ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, siekdamas įgyvendinti seniūnijai priskirtas funkcijas;
- renka ir teikia duomenis Administracijos direktoriui apie mokyklinio amžiaus vaikus, gyvenančius seniūnijos teritorijoje, siekdamas užtikrinti tinkamą apskaitą.
- atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, užtikrina šių duomenų saugumą;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos teritorijoje;
- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
- veda asmenų, atliekančių viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, apskaitą;
- išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir juos registruoja;
- išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą ir juos registruoja, kontroliuoja seniūnijos teritorijoje skelbiamą viešą reklamą;
- išduoda pažymas seniūnijos gyventojams apie šeimos sudėtį;
- tvarko namų ūkių knygas Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
- atlieka sekretoriaus pareigas seniūnijos seniūnaičių sueigoje;
- pavaduoja seniūną atostogų, laikino nedarbingumo, stažuočių ar komandiruočių laikotarpiu;
- ypatingomis aplinkybėmis, kai nei Seniūnijos seniūnas, nei seniūno pavaduotojas negali eiti savo pareigų, Seniūnijos seniūną pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš valstybės tarnautojų;
- vykdo Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, seniūnijos seniūno kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šilalės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »