Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Lietuvos įvaizdžio grupės vadovas (pareiginės algos koeficientas - 16) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Darbo pobūdis

Lietuvos įvaizdžio grupės (toliau – skyrius) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Grupės vadovo pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Lietuvos įvaizdžio formavimui skirtas veiklas.
 • Grupės vadovas atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja Grupės darbą ir atsako už tai, kad Grupei priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi tinkamai ir laiku;
 • atsako už Lietuvos įvaizdžio strategijos sukūrimą ir įgyvendinimą;
 • atsako už vientisos Lietuvos vizualinės tapatybės rinkinio sukūrimą ir naudojimą;
 • atsako už techninį Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos, sudarytos Vyriausybės nutarimu, aptarnavimą;
 • atsako už efektyvią šalies tarpinstitucinio įvaizdžio specialistų tinklo veiklą;
 • užtikrina šalies institucijų darbuotojų, dirbančių šalies įvaizdžio formavimo srityje, kompetencijų kėlimą;
 • atsako už Lietuvos įvaizdžiui reikšmingų istorinės-kultūrinės atminties puoselėjimo projektų iniciavimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • atsako už šalies institucijų pasirengimą svarbiausių valstybės švenčių minėjimui ir bendros komunikacijos valstybinių švenčių minėjimų metu užtikrinimą;
 • užtikrina Lietuvos visuomenės informuotumą apie Lietuvos įvaizdžio formavimo tikslus;
 • atsako už užsienio žiniasklaidos stebėseną ir jos analizę, užsienio žiniasklaidos atstovų kontaktų bazės kaupimą, užtikrina informacijos apie Lietuvą sklaidą užsienyje;
 • atsako už interneto svetainės kuriamą turinį;
 • atsako už bendros užsienio žiniasklaidos stebėjimo ir reagavimo į komunikacijos krizes sistemos sukūrimą;
 • seka ir analizuoja naujausią kitų užsienio šalių patirtį šalies įvaizdžio formavimo srityje, informuoja Vyriausybę ir šalies institucijas apie jos pritaikomumą Lietuvoje;
 • atsako už užsienyje gyvenančių lietuvių įtraukimą į teigiamą šalies įvaizdžio formavimą;
 • atsako už Vyriausybės metinės šalies įvaizdžio gerinimo veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą Lietuvos įvaizdžio strateginei tarybai;
 • atsako už atskirų valstybės institucijų veiklų Lietuvos pristatymo užsienyje srityje veiklas ir teikia institucijoms rekomendacijas;
 • atlieka finansų, skiriamų Lietuvai pristatyti užsienyje, stebėseną ir analizę;
 • pagal kompetenciją užtikrina Vyriausybės kanceliarijos vykdomų programų ir projektų valdymą, racionaliai paskirsto darbus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, valdo projektų rizikas;
 • užtikrina padalinio atliekamų veiklų metu tinkamą asmens duomenų tvarkymą, įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašo nuostatas bei duomenų tvarkymo veiklos įrašuose esančios informacijos savalaikį pateikimą ir atnaujinimą bei duomenų saugumo priemonių įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose ir Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nustatytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų, siekiant Vyriausybės kanceliarijos strateginių tikslų.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, tarptautinės rinkodaros, užsienio komunikacijos srityje, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) C1 lygiu pagal Europasą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
 • išmanyti šalių ir vietovių įvaizdžio kūrimą, viešąją diplomatiją, strateginę ir tarptautinę komunikaciją;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: