Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Lygių galimybių integravimo skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Darbo pobūdis

1. Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16
 • Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, padėti lygių galimybių kontrolieriui įgyvendinti pavestus uždavinius ir funkcijas, vykdant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) tarptautinį bendradarbiavimą, ieškant finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytoms priemonėms lygių galimybių klausimais įgyvendinti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Planuoja ir organizuoja skyriaus darbą.
 • Teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų jiems skyrimo.
 • Organizuoja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procesą.
 • Bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą.
 • Konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais.
 • Lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje.
 • Koordinuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių vizitus Tarnyboje.
 • Koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.
 • Sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Tarnybos veiklą ir ją pateikia interneto puslapyje.
 • Organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai.
 • Organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos metinės veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą.
 • Organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimą.
 • Organizuoja finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti paiešką.
 • Analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus.
 • Rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo.
 • Koordinuoja Tarnybos vykdomus ES, tarptautinių fondų finansuojamus projektus.
 • Organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene.
 • Periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį lygių galimybių užtikrinimo srityje.
 • Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį vadovaujant Europos Sąjungos (toliau – ES), tarptautinių fondų finansuojamiems projektams.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos, ES taip pat kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius diskriminacijos draudimą, žmogaus teisių apsaugą, žmogaus teisių gynimo mechanizmus, Lietuvos Respublikos valstybinių programų, Europos Komisijos finansavimo programų, ES struktūrinės paramos valdymą ir administravimą.
 • Mokėti anglų kalbą B.2 lygiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti dokumentų projektus.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »