Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Medelyno seniūnijos vyresnysis specialistas

Šiauliai - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu

Nr. AP-305

MEDELYNO SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Medelyno seniūnijos vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS


2. Medelyno seniūnijos vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga seniūnijai priskirtos teritorijos priežiūrai organizuoti, tvarkyti gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, konsultuoti gyventojus, tvarkyti seniūnijos raštvedybą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje – seniūnijos veiklos organizavimo srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos taisyklėmis;

4.3. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas užtikrinti seniūnijai priskirtos teritorijos priežiūrą:

5.1.1. renka informaciją ir teikia seniūnui duomenis dėl bendro naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros;

5.1.2. skirsto darbus darbuotojams, dirbantiems pagal viešųjų darbų programą, kontroliuoja jų atlikimą;

5.1.3. supažindina darbuotojus, dirbančius pagal viešųjų darbų programą, su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, veda darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą.

5.1.4. pildo seniūnijos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių pagal viešųjų darbų programą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.2.siekdamas užtikrinti seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą:

5.2.1. priima seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas, tikrina jų pildymo teisingumą;

5.2.2. priima sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo;

5.2.3. kaupia ir saugoja seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijas;

5.2.4.išduoda asmens prašymu jo gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;

5.2.5. tikrina pateiktus dokumentus dėl užsienio piliečių laikino gyvenamosios vietos

deklaravimo, išduoda pažymas;

5.2.6. teikia gyvenamosios vietos savininkui informaciją apie asmenis, deklaravusius

gyvenamąją vietą jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje;

5.2.7. ruošia gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį.

5.3. siekdamas įgyvendinti vaiko teisių apsaugą seniūnijoje:

5.3.1. pagal gautą informaciją ar savo iniciatyva lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančių probleminių šeimų namuose, sudaro jų sąrašus;

5.3.2. renka informaciją apie vaikų nepriežiūros ir smurto prieš vaikus atvejus.

5.4. siekdamas įgyvendinti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams:

5.4.1. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;

5.4.2. sudaro, koreguoja daugiavaikių šeimų, neįgaliųjų žmonių sąrašus;

5.5. siekdamas supažindinti seniūnijos gyventojus su seniūnijos tikslais ir funkcijomis:

5.5.1 teikia informaciją bei konsultuoja gyventojus seniūnijos veiklos klausimais;

5.5.2. informuoja apie organizuojamas užimtumo programas seniūnijos gyventojams;

5.6. siekdamas užtikrinti administracinių procedūrų vykdymą, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.

5.7. kad būtų pasiekti seniūnijos tikslai:

5.7.1. tvarko seniūnijos raštvedybą (registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylų dokumentaciją, perduoda bylas archyvui ir kt.);

5.7.2. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus) seniūnijos veiklos klausimais;

5.7.3. dalyvauja Savivaldybės institucijų priimtų sprendimų įgyvendinime;

5.7.4. pavaduoja seniūną jam nesant;

5.7.5. vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.00
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €