Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Metodologijos ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Metodologijos ir kokybės vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijų vertinimą, statistinių ekonominių procesų laiko eilučių modeliavimą ir analizę bei koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių analizės metodų diegimą Lietuvos statistikos departamento skyriuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas praktiškai pritaikyti racionalias idėjas Lietuvos statistikos departamente, seka pasaulyje taikomų matematinės statistikos ir ekonometrinių metodų naujoves, analizuoja jų taikymo galimybes skyriaus ir kitų skyrių darbe.
- Siekdamas pateikti vartotojams kokybišką statistinę informaciją, atlieka atskirų ekonominių procesų ekonometrinį modeliavimą ir vertinimą, analizuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas ir rengia apžvalgas.
- Siekdamas koordinuoti statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą Lietuvos statistikos departamente, seka atitinkamų metodų raidą ES ir analizuoja jų diegimo galimybes.
- Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- 3 Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistinių programų paketais.
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
- Būti susipažinusiam su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »