Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti miesto viešųjų erdvių priežiūrą ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo pagal skyriaus vedėjo pavedimą priskirtą paslaugų (darbų) priežiūrą ir sudarytų sutarčių sąlygų kontrolę:
- tikrina gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras, vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis;
- vykdo einamąją finansų kontrolę, vadovaudamasis skyriaus einamosiomis finansų kontrolės taisyklėmis;
- analizuoja pareiškėjų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus teisės aktų nustatyta tvarka;
- teikia duomenis skyriaus vedėjui Savivaldybės strateginės plėtros bei strateginiams veiklos planams ir savivaldybės biudžetui rengti;
- teikia duomenis skyriaus kuruojamų programų (priemonių) projektams ir veiklos ataskaitoms rengti ir teikia skyriaus vedėjui nustatyta tvarka;
- teikia duomenis viešųjų pirkimų objektų techninėms specifikacijoms rengti;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;
- pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
- vykdo techninę priežiūrą atliekant inžinerinių tinklų tiesimo darbus miesto viešiesiems tualetams;
- vykdo techninę priežiūrą atliekant Klaipėdos miesto kalėdinės eglės ir Atgimimo aikštės šventinio papuošimo darbus.
- Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, rangovo funkcijas, dokumentų valdymą;
- gebėti analizuoti miesto ūkio objektų ir teikiamų paslaugų būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti teikiamų paslaugų ir darbų kokybės kontrolės priemones, prognozuoti problemas bei perspektyvas;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »