Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Klaipėda - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. PAD-22

MIESTO TVARKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau –vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kapinių priežiūrą ir administravimą, leidimų laidoti išdavimą ir sudarytų sutarčių sąlygų, darbų vykdymo kontrolę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ritualinių paslaugų teikimo, kapinių administravimo, kapinių priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, strateginio planavimo arba viešojo administravimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius žmonių palaikų palaidojimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima gautus dokumentus, juos nuskaito ir įregistruoja nustatyta tvarka;
5.2. teisėtai ir laiku išduoda nustatytos formos leidimus laidoti;
5.3. skiria ir parodo naujai skiriamų kapaviečių vietas pagal suderintas su skyriaus vedėju kvartalų schemas, atsižvelgdamas į religinių bendruomenių laidojimo tradicijas, laikydamasis visų asmenų lygiateisiškumo principo;
5.4. teisingai ir laiku pildo registracijos žurnalus, kvartalų schemas ir nustatyta tvarka juos saugo;
5.5. tvarko (veda) kapaviečių apskaitą;
5.6. pagal suderintas su skyriaus vedėju kvartalo schemas planuoja, matuoja ir pažymi kapavietes;
5.7. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, kontroliuoja kapo duobės gylį, aplinkos sutvarkymą po palaidojimo;
5.8. pagal skyriaus vedėjo pavedimu priskirtas kuravimo sritis ir priskirtus kapinių kvartalus:
5.8.1. kontroliuoja ir užtikrina švarą ir tvarką kapinėse;
5.8.2. tikrina gautus iš paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras, vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis;
5.8.3. kontroliuoja atliekamų darbų vykdymą ir kokybę, jų atitiktį normatyviniams reikalavimams;
5.8.4. kontroliuoja ir derina paminklų pastatymą;
5.8.5. kontroliuoja, organizuoja be priežiūros paliktų kapaviečių priežiūrą;
5.8.6. pagal pateiktą ir patikrintą medžiagą teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kapavietės identifikavimo;
5.9. vykdo einamąją finansų kontrolę, vadovaudamasis skyriaus einamosiomis finansų kontrolės taisyklėmis;
5.10. teikia statistikos duomenis, tvarko oficialią statistiką kartu su kitomis institucijomis (pagal savo kompetenciją);
5.11. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
5.12. teikia konsultacijas pagal skyriaus kompetenciją;
5.13. laiku ir teisingai tvarko einamuosius dokumentus ir saugo archyvinius skyriaus dokumentus;
5.14. dalyvauja rengiant skyriaus strateginio veiklos plano projektą, rengia sąmatų projektus;
5.15. rengia pažymų projektus apie palaidotus asmenis;
5.16. analizuoja interesantų pareiškimus, pasiūlymus ir rengia atsakymų projektus;
5.17. teikia duomenis viešųjų pirkimų objektų techninių specifikacijų rengimui, rengia paraiškas viešiesiems pirkimams;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.10
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €