Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Miesto tvarkymo skyrius vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Miesto tvarkymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra planuoti, organizuoti ir kontroliuoti inžinerinių statinių: gatvių, įvažiuojamųjų kelių, aikščių, automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių takų, tiltų ir viadukų, požeminių perėjų ir laiptų, kelių vandens nuleidimo (vandens pralaidų, kelio ir jo juostos drenažo, paviršiaus vandens nuleidimo nuo kelio) įrenginių, krantinių ir jų įrenginių (toliau – inžineriniai statiniai), projektavimo, statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus.

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
 • kaupti duomenis, reikalingus inžinerinių statinių priežiūros lėšų poreikiui nustatyti, atlikti skaičiavimus ir teikti lėšų poreikio aprašymus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tikslingą valstybės, Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
 • teikti informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus, siekiant gerinti inžinerinių statinių Kauno mieste kokybę;
 • siekiant užtikrinti, kad inžineriniai statiniai būtų tinkamai statomi, rekonstruojami, remontuojami ir prižiūrimi:
 • organizuoti inžinerinių statinių būklės stebėseną;
 • įvertinti priemonių, reikalingų netinkamai inžinerinių statinių būklei pagerinti, apimtį;
 • organizuoti ir kontroliuoti inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus, teikti rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoti darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrinti ir pasirašyti rangovų pateiktus tinkamus priėmimo ir perdavimo aktus;
 • vykdyti atliktiems inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams sutartimis suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti taupų valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
 • rengti pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;
 • dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje, pagal savo kompetenciją teikti informaciją tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti informaciją inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengti atsakymus į prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo ar remonto ir priežiūros organizavimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, statybą, statinių projektavimą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (56) »