Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – departamentas) Būsto administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus, pagal savo kompetenciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
- nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus statinių naudojimo priežiūros klausimais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
- sudaro statinių, kurių priežiūrą jis atlieka, naudotojų sąrašą;
- kontroliuoja, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros reikalavimus;
- surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir teikia nagrinėti skyriaus vedėjui;
- kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
- reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko avarija ar yra jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;
- teikia pasiūlymus poskyrio vedėjui statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo klausimais;
- konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
- rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
- nustatyta tvarka tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia jų suvestines;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimą ir priežiūrą;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »