Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ir administruoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas ir sutartis techniniams projektams ir teritorijų planavimo dokumentams, tikrinti bei derinti statinių projektus ir teritorijų planavimo dokumentus.

Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas techniniams projektams;
- kaupia ir sistemina Vilniaus miesto parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų techniniams projektams duomenis;
- rengia ir derina su statytojais sutartis prie prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų susisiekimo komunikacijų plėtrai;
- rengia ir administruoja sutartis susisiekimo komunikacijų plėtrai;
- pagal kompetenciją tikrina ir derina teritorijų planavimo dokumentus, dalyvauja Teritorijų planavimo komisijoje;
- pagal kompetenciją tikrina ir derina statinių projektus;
- nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei pareiškimus, rengia į juos atsakymus;
- rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
- turėti susisiekimo komunikacijų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo atestatus;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, vietos savivaldos, teritorijų planavimo, statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą ir statybos darbų atlikimą;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »