Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus specialistas

Vilnius - Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Migracijos valdybos (toliau – MV) Užsieniečių reikalų skyriaus (toliau – URS) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Pareigybė reikalinga priimti ir nagrinėti asmenų prašymus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką ir priima sprendimus;
 • priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti jiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau − leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau − leidimas nuolat gyventi), suformuoja užsieniečių asmens bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas sprendimui priimti;
 • priima užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi, išduoda, keičia leidimus laikinai gyventi, leidimus nuolat gyventi;
 • priima asmenų be pilietybės prašymus išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokmentą, išduoda, keičia asmens be pilietybės kelionės dokumentus;
 • priima užsienio valstybių piliečių prašymus išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą ir nustatyta tvarka teikia juos Migracijos departamentui sprendimui priimti, išduoda, keičia užsieniečio pasus;
 • priima asmenų, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, prašymus išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą, išduoda, keičia pabėgėlio kelionės dokumentus;
 • registruoja asmens dokumentų išrašymo sistemoje užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, užsieniečio pasą, pabėgėlio kelionės dokumentą, tikrina gautas pakuotes su išrašytais asmens dokumentais, įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą duomenis apie asmens dokumentų galiojimą (negaliojimą), grąžinimą (negrąžinimą);
 • priima užsieniečių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, atlieka prieglobsčio prašytojų pirminę apklausą ir kitus su tuo susijusius veiksmus, formuoja prieglobsčio prašytojų bylas ir nustatyta tvarka siunčia jas Migracijos departamentui sprendimui priimti, supažindina prieglobsčio prašytojus su pradėtais dėl jų sprendimais, kad būtų užtikrinamas teisės aktų nustatytų Migracijos valdybos funkcijų prieglobsčio klausimais vykdymas;
 • priima užsienio valstybių piliečių ar asmenų be pilietybės, kuriems suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaracijas ir teisės aktų nustatyta tvarka perdoda jas deklaravimo įstaigoms;
 • priima ir nagrinėja užsieniečių prašymus pratęsti Šengeno vizos galiojimą, pratęsia Šengeno vizos galiojimą;
 • priima užsieniečių prašymus išduoti nacionalines vizas, siunčia juos Migracijos departamentui nagrinėti ir sprendimui priimti, įformina vizas tam, kad būtų užtikrinamas teisės aktuose nustatytų Migracijos valdybos funkcijų vizų išdavimo klausimais vykdymas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui ir Užsieniečių registrui dėl duomenų įvedimo, patikslinimo, klaidingai registre įrašytų duomenų ištaisymo;
 • pagal kompetenciją interesantams teikia informaciją užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ar išvykimo iš jos klausimais vietoje, telefonu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;
 • naudojasi informacinėmis sistemomis;
 • vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti rusų kalbą ir bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų, pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, migracijos procesus, dokumentų rengimo ir nagrinėjimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti bendravimo psichologiją;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: