Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 14.

- Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant miškų politiką miškų ūkio plėtros klausimais, rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus miškų ūkio plėtros klausimais. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su miškų ūkio plėtros, miškų ūkio ekonomikos, miško išteklių naudojimo, prekybos mediena, miškų ūkio statistikos klausimais, šiuos projektus derina su ministerijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
- rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Nacionalinę miškų programą ir kitus strateginius miškų politikos dokumentus, taip pat programos įgyvendinimo priemonių planų projektus;
- nagrinėja, rengia pastabas ir siūlymus dėl ministerijų ir kitų institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su miškų ūkio plėtros, miškų ūkio ekonominio reguliavimo, miško išteklių naudojimo, prekybos mediena, miškų ūkio statistikos klausimais, projektus;
- nustatytąja tvarka dalyvauja rengiant Europos Sąjungos teisės aktų projektus miškų ūkio plėtros klausimais, rengia ir (ar) dalyvauja rengiant ataskaitas ir kitus dokumentus Europos Sąjungos institucijoms;
- nustatytąja tvarka dalyvauja organizuojant pasitarimus, konferencijas, seminarus miškų ūkio ekonomikos, miškų ūkio statistikos ir kitais miškų ūkio plėtros klausimais;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos vykdomus viešuosius pirkimus;
- nustatytąja tvarka bendradarbiauja su tarptautinėmis, Europos Sąjungos ar užsienio valstybių institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis miškų ūkio plėtros, ekonomikos, miško išteklių naudojimo, prekybos mediena ir miškų ūkio statistikos klausimais;
- nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitose Lietuvos ar užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose;
- nustatytąja tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškų ūkio srityje;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, kitų ministerijų ir institucijų patvirtintus teisės aktus, susijusius su miškų ūkio veiklos reguliavimu;
- išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautinius reikalavimus miškų ūkio veiklos reglamentavimo klausimais;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- žinoti raštvedybos, kalbos kultūros ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
- mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
- žinoti Aplinkos ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, Miškų departamento ir Skyriaus nuostatus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »