Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Kaune). Pareiginės algos koeficientas 7,1. (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybinė miškų tarnyba

Pareigybės aprašymas

MIŠKŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS
2. Miškų ūkio priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriaus tikslus ir uždavinius – vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS
3. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje – miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės organizavimas ir vykdymas, miškų valdytojų ir naudotojų planuojamų ir vykdomų priemonių miškų apsaugai, atkūrimui ir naudojimui gerinti analizė ir apibendrinimas, metodinės pagalbos teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį miškininkystės arba ekologijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę, Valstybinės miškų tarnybos veiklą;
4.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. mokėti savarankiškai atlikti miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinės kontrolės patikrinimus;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;
4.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo miškininkystės srityje patirtį;
4.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos miškų įstatymo priežiūra:
5.1. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
5.2. atlieka patikrinimus miškuose, kontroliuoja, kaip laikomasi Miškų, Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių miško žemės ir (ar) miško išteklių naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, apibendrina jų rezultatus, teikia patikrinimų rezultatus ir išvadas Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui;
5.3. atlieka Skyriaus pareigūnų darbo veiklos patikrinimus, vykdant valstybinę miškų kontrolę;
5.4. vertina kontroliuojamų miškų išteklių būklę, kiekybinius ir kokybinius rodiklius, teikia pasiūlymus jos gerinimui, rengia išvadas dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo;
5.5. atlieka valstybinių miškų duomenų, teikiamų Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui ir įregistruotų duomenų patikrinimą;
5.6. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą miškų kontrolės klausimais miškų urėdijos ir jos padalinių, nacionalinių parkų, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojams;
5.7. analizuoja išduodamų leidimų kirsti mišką teisėtumą ir vykdo leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi kontrolę;
5.8. analizuoja ir apibendrina planuojamas ir vykdomas kontrolės priemones miškų apsaugai, atkūrimui ir naudojimui gerinti, teikia nurodymus dėl šių priemonių efektyvumo didinimo;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
5.10. pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria nuobaudas už Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų naudojimą, atkūrimą, priežiūrą ir apsaugą, reikalavimų pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
5.11. rengia pretenzijas ir ieškinius dėl miškui padarytos žalos atlyginimo;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
5.13. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant;
5.14. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;
5.15. atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjui.

Susipažinau ir vykdysiu:
(valstybės tarnautojo pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
CVB klientas

Valstybinė miškų tarnyba

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: