Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Šiaulių regionas). Pareiginės algos koeficientas 7,1. (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybinė miškų tarnyba

Pareigybės aprašymas

MIŠKŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS
2. Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Miškų ūkio priežiūros skyriaus tikslus ir uždavinius – atlikti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą jam priskirtoje teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS
3. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūra priskirtoje teritorijoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį miškininkystės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę, Valstybinės miškų tarnybos veiklą;
4.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, GPS prietaisais;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo miškininkystės srityje patirtį;
4.8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
5.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų naudojimą, atkūrimą, priežiūrą ir apsaugą;
5.3. vykdo privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę;
5.4. išduoda leidimus kirsti mišką;
5.5. derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus bei kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę;
5.6. tikrina miško įveisimą ir išduoda pažymas apie miško želdinimo darbų kokybę, atlieka miško želdinių, žėlinių apskaitą ir kokybės vertinimą;
5.7. registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus;
5.8. vykdo kitas teisės aktais deleguotas funkcijas ir (ar) darbus, numatytus Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
5.9. konsultuoja privačių miškų savininkus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
5.10. pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria nuobaudas už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
5.11. nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų dėl miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos privačiuose miškuose jam priskirtoje teritorijoje;
5.12. dalyvauja rengiant miškų ūkio priežiūros skyriaus darbo planus, atsako už jam priskirtų funkcijų ir gautų pavedimų vykdymą;
5.13. teikia teisingą, tikslią ir savalaikę informaciją apie Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą priskirtoje teritorijoje;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
5.15. Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais);
5.16. teikia pasiūlymus dėl Miškų ūkio priežiūros skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;
5.17. kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
5.18. atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjui.

Susipažinau ir vykdysiu:
(valstybės tarnautojo pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
CVB klientas

Valstybinė miškų tarnyba

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: