Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Mokesčių informacijos departamento Pelno ir kitų mokesčių skyrius vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2019 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. VP-87

MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
PELNO IR KITŲ MOKESČIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Mokesčių informacijos departamento (toliau — Departamentas) Pelno ir kitų mokesčių skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Departamento skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką, savalaikį ir efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu, raštu ar kita e-forma, bei švietimo ir informavimo procesą pelno ir kitų mokesčių (išskyrus gyventojų pajamų, žemės, pridėtinės vertės mokesčius, akcizus) (toliau — pelno ir kitų mokesčių) klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
4.3.išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos pelno ir kitų mokesčių įstatymus;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti kvalifikuotos informacijos pagal Departamento skyriaus kompetenciją suteikimą, teikia žodines konsultacijas telefonu, raštu ar kita e-forma į paklausimus pelno ir kitų mokesčių įstatymų nuostatų taikymo klausimais, užtikrina grįžtamąjį ryšį su mokesčių mokėtojais (vykdo atskambinimo mokesčių mokėtojams funkciją);
5.2. siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, teikia pasiūlymus ir pastabas Departamento skyriaus vedėjui dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės gerinimo ir Departamento skyriaus veiklos tobulinimo;
5.3. pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų ir mokesčių įstatymų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymo, keitimo bei pastabas ir (ar) pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams, konsultacinės medžiagos duomenų bazėje esančios medžiagos atnaujinimo, papildymo ir tvarkymo;
5.4. siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą, nagrinėja duomenis, norminius dokumentus bei metodinę medžiagą, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
5.5. esant poreikiui, pagal Departamento skyriaus kompetenciją, veda seminarus (įskaitant elektroninius seminarus (toliau — e. seminaras) ir e. seminarų įrašus) mokesčių mokėtojams bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose bei rengia dalijamąją medžiagą seminarams, e. seminarams ir kitiems renginiams;
5.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (92) »