Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Mokestinių prievolių departamento Paslaugų administravimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 2020-08-31 įsakymas Nr. VP-106 Nr. VP-106


VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. procedūrų organizavimas bei koordinavimas, susijęs su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau — i.mas) elektroninių sąskaitų faktūrų (i.saf) ir elektroninių važtaraščių (i.vaz) posistemiuose teikiamų duomenų kokybe ir kitų priskirtų procedūrų organizavimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Užtikrina pavestų funkcijų, susijusių su i.SAF ir i.VAZ posistemių paslaugomis ir su tuo susijusiais veiklos procesais, vykdymą Departamento skyriaus kompetencijos ribose priima sprendimus, pagal Departamento skyriaus kompetenciją nustato ir vykdo Departamento skyriaus vykdomų veiklos procesų ir rezultatų kokybės vidinę kontrolę..
14. Organizuoja ir kontroliuoja priskirtų procedūrų vykdymą, veiklos procesų klausimais, dalyvauja juos rengiant, siekdamas užtikrinti efektyvų šių procedūrų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje..
15. Dalyvauja modifikuojant VMI informacines sistemas teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM taikomųjų programinių įrangų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti efektyvų VMI veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą ir eksploataciją..
16. Dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų) veikloje, siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius, sudarant VMI prie FM strateginius planus bei Departamento skyriaus veiklos planus..
17. Siekdamas užtikrinti tinkamą Departamento skyriui priskirtų funkcijų vykdymą pavaduoja Departamento skyriaus vedėją ir vykdo priskirtas Departamento skyriaus vedėjo ar visas jo funkcijas jam laikinai nesant..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
18.4. studijų kryptis – finansai (arba);
18.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – mokesčių administravimas; 18.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
20.2. organizuotumas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.5. komunikacija - 5 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. įžvalgumas - 4 lygis;
21.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
21.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 14.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €