Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO ŠIAULIŲ GYVENTOJŲ SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

Šiauliai - Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Darbo pobūdis

 • Mokestinių prievolių departamento Šiaulių gyventojų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama – Inspekcija) Mokestinių prievolių departamento (toliau vadinama – Departamentas) Šiaulių gyventojų skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių mokėtojų aptarnavimu, skatinti mokesčių mokėtojus savanoriškai, laiku ir teisingai vykdyti mokestines prievoles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įregistruoja mokesčių mokėtojus į Mokesčių mokėtojų registrą ir išregistruoja iš jo, atlieka visas teisės aktuose nustatytas su tuo susijusias funkcijas;
 • vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos apie mokesčių mokėtojus paskleidimą, mokesčių mokėtojų ar/ir kitų institucijų prašymu teikia jiems reikalingą informaciją;
 • priima ir nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus, pasiūlymus, pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia mokesčių mokėtojams pažymas, atsakymus, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus;
 • priima mokesčių mokėtojų teikiamus mokestinius dokumentus, atlieka pirminį jų patikrinimą ir informuoja mokesčių mokėtojus apie juose nustatytas akivaizdžias klaidas bei trūkumus, įveda pateiktų mokestinių dokumentų duomenis į duomenų bazes;
 • remdamasis įvairių šaltinių duomenimis nustato klaidingai deklaruojančius mokesčių mokėtojus, analizuoja iš užsienio šalių mokesčių administratorių gaunamus duomenis ir nustato neatitikimus, jei reikia, susisiekia su mokesčių mokėtojais dėl duomenų ir/ar informacijos patikslinimo;
 • kontroliuoja, ar mokesčių mokėtojai laiku teikia mokestinius dokumentus, operatyviai susisiekia ir informuoja juos apie nepateiktus mokestinius dokumentus, išsiunčia priminimus (nurodymus);
 • teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka informuoja mokesčių mokėtojus mokestinių dokumentų teikimo elektroniniu būdu klausimais, suteikia jiems visokeriopą pagalbą diegiant reikalingas programines priemones;
 • išduoda verslo liudijimus ir atlieka kitas su tuo susijusias funkcijas;
 • priima prašymus išduoti leidimus įsigyti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų ir kitus dokumentus iš ūkio subjektų, sutikrina pateiktus duomenis su Akcizų informacinės sistemos duomenimis, išduoda leidimus įsigyti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms;
 • skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, esant poreikiui atlieka prevencinius vizitus pas mokesčių mokėtojus, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę;
 • formuoja, apskaito ir perduoda saugojimui mokesčių mokėtojų bylas, mokesčių mokėtojams ir/ar kitoms institucijoms rengia ir teikia bylose esančių dokumentų kopijas;
 • pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus, išvadas dėl įvairių mokesčių administratoriui derinti ir vertinti pateiktų teisės aktų projektų;
 • keičiasi duomenimis su centriniu ir vietos mokesčių administratoriaus padaliniais bei kitomis valstybės institucijomis nepažeidžiant informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, užtikrina turimos informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą ir saugumą;
 • pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose, atsako už kompiuterinės informacijos saugumą ir slaptumą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus, administravimą bei kontrolę;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • gebėti taikyti teorines žinias praktikoje, spręsti problemas, laiku ir dalykiškai vykdyti pavedimus, sugebėti savarankiškai ir efektyviai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje.
CVB klientas

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: