Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyriaus III gyventojų poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyriaus (toliau — Skyrius) III gyventojų poskyrio (toliau — Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Poskyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su gyventojų aptarnavimu išduodant ir pratęsiant verslo liudijimus, priimant ir tikrinant jų teikiamas deklaracijas ir prašymus, kitoms funkcijoms, vykdyti.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
- Priima prašymus gauti (pratęsti) verslo liudijimus ir atlieka visus su verslo liudijimų išdavimu susijusius privalomus veiksmus, informuoja verslo liudijimų išdavimo, mokesčių (įmokų) mokėjimo ir kitais su tuo susijusiais klausimais.
- Priima gyventojų metines pajamų deklaracijas, metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas, pridėtinės vertės mokesčio ir kitas mokesčių deklaracijas, atlieka jų pirminį patikrinimą.
- Priima prašymus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams.
- Priima gyventojų prašymus įregistruoti (išregistruoti ar pakeisti duomenis) į Mokesčių mokėtojų registrą, Pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju, nuolatinių Lietuvos gyventojų prašymus įregistruoti (išregistruoti) individualią veiklą, nenuolatinių gyventojų – įregistruoti nuolatinę bazę Lietuvoje, prašymus apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę, mokestį ir parengti pažymas.
- Priima prašymus grąžinti (įskaityti) mokesčių, valstybės rinkliavų permoką (skirtumą) ir kitus teisės aktuose numatytus prašymus.
- Vertina ir analizuoja mokesčių mokėtojų deklaracijas ir kitus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių vykdymą
- Nepažeisdamas informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, kopijuoja, tvirtina ir teikia dokumentų kopijas bei informaciją mokesčių mokėtojams ar jų įgaliotiems atstovams.
- Teikia gyventojams informaciją deklaracijų priėmimo ir pildymo, pajamų mokesčio apskaičiavimo, grąžinimo, prašymų pildymo ir kitais klausimais, užtikrindamas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą.
- Nustatęs riziką, kad mokestinės prievolės gali būti vykdomos netinkamai, turimą informaciją perduoda kitam kompetentingam padaliniui ar institucijai;
- Surašo administracinių teisės pažeidimų ir administracinio nusižengimo protokolus.
- Informuoja ir konsultuoja mokesčių mokėtojus, deklaracijų pildymo ir teikimo elektroniniu būdu klausimais, suteikia jiems pagalbą įvaldant šį deklaravimo būdą.
- Konsultuoja ir skatina gyventojus naudotis Mano VMI sistema bei suteikia jiems visokeriopą pagalbą.
- Rengia nustatytos formos ataskaitas, atlieka kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, apskaitos, finansų ar teisės krypties išsilavinimą.
- Gerai mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą.
- Išmanyti dokumentų valdymo taisykles ir Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standarto reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »