Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Mokestinių prievolių departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija —13.

- Mokestinių prievolių departamento (toliau ― Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau –i. MAS) portalo administravimą, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau ― AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas gerinti VMI teikiamų paslaugų kokybę pagal kompetenciją dalyvauja administruojant i.MAS (tiek išorinio, tiek vidinio poratlo) autorizuotų elektroninių paslaugų srities komponentus (pvz., turinį, struktūrą, pagalbos priemones ir kt.), sistemos naudotojus ir užtikrina veiklos procesus ir užduotis susijusias su i.MAS;
- siekdamas gerinti VMI teikiamų paslaugų kokybę pagal kompetenciją vykdo elektroninių paslaugų teikimo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl elektroninių paslaugų teikimo proceso optimizavimo, dalyvauja optimizuojant elektroninių paslaugų teikimo procesus, taip siekdamas užtikrinti savalaikį ir kokybišką elektroninių paslaugų teikimo rezultatą;
- rengia nurodytų
- 1 punkte veiklos procesų stebėsenos ataskaitas, jas analizuoja, siekdamas suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą su kitais VMI prie FM administracijos ir funkciniais padaliniais bei AVMI, kitais VMI valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau — darbuotojai), teikia išvadas, metodinę pagalbą ir konsultacijas savo kompetencijos klausimais;
- siekdamas užtikrinti sklandų paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis, sprendžia incidentus VMI IT Pagalbos tarnyboje pagal priskirtas sritis;
- siekdamas užtikrinti tinkamą i.MAS paslaugų mokesčių mokėtojams teikimo, mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų tinkamą reglamentavimą, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir VMI prie FM administracijos ir funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų) parengtų teisės aktų;
- Departamento direktoriaus, pavaduotojo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
- žinoti informacinių sistemų kūrimo principus ir technologijas;
- išmanyti kompiuterių, duomenų bazių valdymo sistemų veikimo ir programavimo principus, sugebėti teorines žinias taikyti praktiniame darbe;
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir jas skelbti, turėti analitinių problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
- gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer ar kt. interneto naršyklės) ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »